[012] тъмночервен
Код на цвета за уеб — #540101
Основен цвят — червен
Модификатори — тъмен

Образци от нашето ‘Хранилище

Яспис — образец 0600Рутил — образец 0173