[014] умерено светло оранжево-червен; наситен
Код на цвета за уеб — #fc8958
Основен цвят — оранжево-червен
Модификатори — умерено светъл; наситен

Образец от нашето ‘Хранилище

Триплит — образец 0587