[015] умерено светло оранжево-червен; много леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #e49370
Основен цвят — оранжево-червен
Модификатори — умерено светъл; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Зебров камък — образец 0655Слънчев камък — образец 0622