[019] много светло червеникавооранжев
Код на цвета за уеб — #fff4ea
Основен цвят — червеникавооранжев
Модификатори — много светъл

Образец от нашето ‘Хранилище

Церусит — образец 0029