[020] светло червеникавооранжев; наситен
Код на цвета за уеб — #fed5ab
Основен цвят — червеникавооранжев
Модификатори — светъл; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Бенитоит — образец 0248Морганит — образец 0295