[022] умерено светло червеникавооранжев; наситен
Код на цвета за уеб — #fcaa58
Основен цвят — червеникавооранжев
Модификатори — умерено светъл; наситен