[024] умерено светло червеникавооранжев; леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #ceaa86
Основен цвят — червеникавооранжев
Модификатори — умерено светъл; леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Яспис — образец 0627Фероаксинит — образец 0400