[025] умерено червеникавооранжев; наситен
Код на цвета за уеб — #fb8004
Основен цвят — червеникавооранжев
Модификатори — умерен; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Цитрин — образец 0065Цитрин — образец 0569