[026] умерено червеникавооранжев; много леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #d88027
Основен цвят — червеникавооранжев
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Спесартин — образец 0633Хиацинт — образец 0631