[027] умерено червеникавооранжев; леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #b68049
Основен цвят — червеникавооранжев
Модификатори — умерен; леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Топаз — образец 0055Топаз — образец 0556