[028] умерено тъмно червеникавооранжев; наситен
Код на цвета за уеб — #a75503
Основен цвят — червеникавооранжев
Модификатори — умерено тъмен; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Андалузит — образец 0033Андалузит — образец 0034