[029] умерено тъмно червеникавооранжев; много леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #8d551d
Основен цвят — червеникавооранжев
Модификатори — умерено тъмен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Бингамит — образец 0317Бингамит — образец 0332