[030] тъмно червеникавооранжев
Код на цвета за уеб — #542b01
Основен цвят — червеникавооранжев
Модификатори — тъмен

Образци от нашето ‘Хранилище

Ахат — образец 0119Ахат — образец 0124