[031] светлооранжев; наситен
Код на цвета за уеб — #fee6ab
Основен цвят — оранжев
Модификатори — светъл; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Гранат малая — образец 0237Гранат малая — образец 0398