[035] умерено оранжев; много леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #d8a327
Основен цвят — оранжев
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Цитрин — образец 0609Цитрин — образец 0184