[036] умерено тъмнооранжев; наситен
Код на цвета за уеб — #a77603
Основен цвят — оранжев
Модификатори — умерено тъмен; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Ахат — образец 0324Ахат — образец 0325