[041] умерено оранжево-жълт; много леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #d8c627
Основен цвят — оранжево-жълт
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Цитрин — образец 0712Серия гросулар-андрадит — образец 0504