[043] много светложълт
Код на цвета за уеб — #ffffe1
Основен цвят — жълт
Модификатори — много светъл

Образци от нашето ‘Хранилище

Опал — образец 0264Опал — образец 0461