[044] светложълт; наситен
Код на цвета за уеб — #fefeab
Основен цвят — жълт
Модификатори — светъл; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Опал — образец 0557Опал — образец 0361