[045] светложълт; много леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #f1f1b8
Основен цвят — жълт
Модификатори — светъл; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Сапфир — образец 0263Хелиодор — образец 0426