[047] умерено светложълт; много леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #e4e470
Основен цвят — жълт
Модификатори — умерено светъл; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Хиацинт — образец 0051Хиацинт — образец 0488