[048] умерено светложълт; леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #cece86
Основен цвят — жълт
Модификатори — умерено светъл; леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Елбаит — образец 0565Лунен камък — образец 0099