[049] умерено жълт; наситен
Код на цвета за уеб — #fbfb04
Основен цвят — жълт
Модификатори — умерен; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Серия гросулар-андрадит — образец 0026Серия гросулар-андрадит — образец 0185