[050] умерено жълт; много леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #d8d827
Основен цвят — жълт
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образец от нашето ‘Хранилище

Бовенит — образец 0152