[051] умерено жълт; леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #b6b649
Основен цвят — жълт
Модификатори — умерен; леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Планински кристал — образец 0408Корнерупин — образец 0427