[052] умерено тъмножълт; наситен
Код на цвета за уеб — #a7a703
Основен цвят — жълт
Модификатори — умерено тъмен; наситен