[053] умерено тъмножълт; много леко кафеникав
Код на цвета за уеб — #8d8d1d
Основен цвят — жълт
Модификатори — умерено тъмен; много леко сивкав/кафеникав

Образец от нашето ‘Хранилище

Дравит — образец 0117