[054] тъмножълт
Код на цвета за уеб — #545401
Основен цвят — жълт
Модификатори — тъмен

Образци от нашето ‘Хранилище

Индошинит — образец 0729Елбаит — образец 0663