[055] светло зеленикавожълт; наситен
Код на цвета за уеб — #f5feab
Основен цвят — зеленикавожълт
Модификатори — светъл; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Цитрин — образец 0241Цитрин — образец 0116