[056] умерено светло зеленикавожълт; наситен
Код на цвета за уеб — #ecfc58
Основен цвят — зеленикавожълт
Модификатори — умерено светъл; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Планински кристал — образец 0379Планински кристал — образец 0589