[057] умерено светло зеленикавожълт; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #d9e470
Основен цвят — зеленикавожълт
Модификатори — умерено светъл; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Клейофан — образец 0391Хризоберил — образец 0011