[059] умерено зеленикавожълт; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #c6d827
Основен цвят — зеленикавожълт
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Хризоберил — образец 0607Титанит — образец 0452