[060] умерено тъмно зеленикавожълт; наситен
Код на цвета за уеб — #97a703
Основен цвят — зеленикавожълт
Модификатори — умерено тъмен; наситен

Образец от нашето ‘Хранилище

Епидот — образец 0054