[061] много светло жълтеникавозелен
Код на цвета за уеб — #f8ffe1
Основен цвят — жълтеникавозелен
Модификатори — много светъл

Образци от нашето ‘Хранилище

Евклаз — образец 0319Диопсид — образец 0541