[065] умерено светло жълтеникавозелен; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #c8e470
Основен цвят — жълтеникавозелен
Модификатори — умерено светъл; много леко сивкав/кафеникав

Образец от нашето ‘Хранилище

Хердерит — образец 0201