[066] умерено светло жълтеникавозелен; леко сивкав
Код на цвета за уеб — #bcce86
Основен цвят — жълтеникавозелен
Модификатори — умерено светъл; леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Сапфир — образец 0640Сапфир — образец 0668