[068] умерено жълтеникавозелен; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #acd827
Основен цвят — жълтеникавозелен
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Перидот — образец 0307Перидот — образец 0310