[070] умерено тъмно жълтеникавозелен; наситен
Код на цвета за уеб — #7ea703
Основен цвят — жълтеникавозелен
Модификатори — умерено тъмен; наситен

Образец от нашето ‘Хранилище

Нефрит — образец 0598