[071] умерено тъмно жълтеникавозелен; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #728d1d
Основен цвят — жълтеникавозелен
Модификатори — умерено тъмен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Празиолит — образец 0252Празиолит — образец 0256