[072] тъмно жълтеникавозелен
Код на цвета за уеб — #405401
Основен цвят — жълтеникавозелен
Модификатори — тъмен

Образци от нашето ‘Хранилище

Цимофан — образец 0455Ахат — образец 0258