[073] светло леко жълтеникаво зелен; наситен
Код на цвета за уеб — #d5feab
Основен цвят — леко жълтеникаво зелен
Модификатори — светъл; наситен

Образец от нашето ‘Хранилище

Пренит — образец 0540