[074] умерено светло леко жълтеникаво зелен; наситен
Код на цвета за уеб — #aafc58
Основен цвят — леко жълтеникаво зелен
Модификатори — умерено светъл; наситен