[075] умерено светло леко жълтеникаво зелен; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #aae470
Основен цвят — леко жълтеникаво зелен
Модификатори — умерено светъл; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Антигорит — образец 0144Антигорит — образец 0296