[076] умерено леко жълтеникаво зелен; наситен
Код на цвета за уеб — #80fb04
Основен цвят — леко жълтеникаво зелен
Модификатори — умерен; наситен