[077] умерено леко жълтеникаво зелен; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #80d827
Основен цвят — леко жълтеникаво зелен
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образец от нашето ‘Хранилище

Цаворит — образец 0094