[078] умерено тъмно леко жълтеникаво зелен; наситен
Код на цвета за уеб — #55a703
Основен цвят — леко жълтеникаво зелен
Модификатори — умерено тъмен; наситен

Образец от нашето ‘Хранилище

Антигорит — образец 0155