[079] много светлозелен
Код на цвета за уеб — #eaffea
Основен цвят — зелен
Модификатори — много светъл

Образци от нашето ‘Хранилище

Амблигонит — образец 0479Зелен берил — образец 0506