[080] светлозелен; наситен
Код на цвета за уеб — #abfeab
Основен цвят — зелен
Модификатори — светъл; наситен