[081] светлозелен; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #b8f1b8
Основен цвят — зелен
Модификатори — светъл; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Празиолит — образец 0751Празиолит — образец 0754