[086] умерено зелен; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #27d827
Основен цвят — зелен
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Цаворит — образец 0638Цаворит — образец 0178